Gratis verzending vanaf €75,-

Go to account settings

Privacybeleid

Privacyverklaring: Supérette Haarlem juli 2022 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om deze verklaring helemaal te lezen, maar ik wil in het kort aangeven dat al je gegevens die jij mij hebt toevertrouwd in veilige handen zijn.
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van AVG ben ik, Barbara Friesen, eigenaresse van Supérette Haarlem, gevestigd in Haarlem, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 85643793.

Waarom ik jouw gegevens bewaar
Jouw contactgegevens (je naam, email adres, adres gegevens, tel nummer en geboortedatum) gebruik ik alleen om contact met jou te houden over aanbiedingen, acties en evenementen bij Supérette Haarlem.

Gebruik persoonsgegevens
Je hebt je gegevens aan mij ter beschikking gesteld door het invullen van het klantformulier. Deze informatie blijft bij Supérette Haarlem en wordt alleen gebruikt voor mailings (via e-mail) over aanbiedingen, acties en evenementen bij Supérette Haarlem.

Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat neem ik serieus en ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens bij mij niet veilig zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met mij op via [email protected]

Cookies/vergelijkbare technieken
Ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om de toestemming voor het gegevensgebruik in te trekken. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om die gegevens in te zien, in te trekken of wat dan ook. Ik zal zo snel mogelijk reageren op je verzoek. Neem hiervoor contact op met mij via [email protected]

Ik wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoelang bewaar ik je gegevens
Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik mij aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de belastingdienst van het 7 jaar bewaren van kassabonnen, maar verder zal ik niks langer bewaren dan noodzakelijk is.

Nieuwsbrief ontvangen?

Maak je geen zorgen, we zullen je niet spammen ;)

Your Cart — 0

You cart is currently empty

Inloggen